ទំនាក់ទំនង - ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ក.ស.វ.)
ក្រុម​ប្រឹក្សាសង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ក.ស.វ.)
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL COUNCIL (ECOSOCC)
កិច្ចប្រជុំជំនាញបច្ចេកទេសលើសេចក្ដីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើត ការរំលាយចោល និងការកំណត់តួនាទីនិងភារកិច្ច
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
ទូរស័ព្ទលេខ
(៨៥៥) - ២៣ ២១១ ៩៤៣
ទូរសារលេខ
(៨៥៥) - ២៣ ២១១ ៩៤៣
សារអេឡិចត្រូនិច
info@ecosocc.gov.kh
គេហទំព័រ
www.ecosocc.gov.kh
អាសយដ្ឋាន
ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌
អគារលេខ ៤១ ​មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី​ រាជធានីភ្នំពេញ​ កម្ពុជា ជាន់ទី២ ស្លាបខាងកើតនៃអគារមិត្តភាព
ទំនាក់ទំនង​ និងផ្ដល់យោបល់
ចំនួនអ្នកទស្សនា
» 
ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ
» 
ចំនួនអ្នកទស្សនាខែនេះ
១១៥៥
» 
ចំនួនអ្នកទស្សនាខែមុន
» 
ចំនួនអ្នកទស្សនាទាំងអស់
១១៨៥៧៦
ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ
ទំព័រ​ទំនាក់ទំនង