អត្ថបទស្រាវជ្រាវ - ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ក.ស.វ.)
ក្រុម​ប្រឹក្សាសង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ក.ស.វ.)
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL COUNCIL (ECOSOCC)
កិច្ចប្រជុំជំនាញបច្ចេកទេសលើសេចក្ដីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើត ការរំលាយចោល និងការកំណត់តួនាទីនិងភារកិច្ច
កៅស៊ូក្នុងនាមទំនិញសេដ្ឋកិច្ច
០១-មេសា-២០១៥

ដំណាំកៅស៊ូគឺជាដំណាំសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែង។ ដំណាំនេះផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលដល់រូបវន្ដបុគ្គល ក្រុមហ៊ុនឯកជន និងរដ្ឋាភិបាល។ ដំណាំនេះបង្កើតការងារ សហគមន៍ជនបទ និងជំរុញកសិករឲ្យ ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅមកនៅទីប្រជុំជន។ ការដាំដំណាំនេះជួយការពារបរិស្ថានការពារដីមិនឲ្យហូរច្រោះ និងបង្ការមិនឲ្យខូចជីវជាតិដីទៀតផង។ រហូតដល់អំឡុង ឆ្នាំ២០១០ ផលិតផលកៅស៊ូបានធ្លាក់ចុះគួរ ឲ្យកត់សំគាល់ ដោយសារដើមកៅស៊ូភាគច្រើន មានអាយុកាលជាង ៤០ឆ្នាំហើយ។ បើយោងតាមលក្ខខណ្ឌដីអំណោយផល នៅខេត្ដកំពង់ចាម ក្រចេះ កំពង់ធំ រតនៈគីរី និងខេត្ដមណ្ឌលគីរី គេអាចពង្រីកផ្ទៃដីដាំដុះរហូតដល់ជិត៣០,០០០ហិកតា រីឯទិន្នផលវិញនឹងអាចផ្ដល់ជាកៅស៊ូស្ងួត ប្រហែល ៥០០,០០០តោនក្នុងមួយឆ្នាំ។

ព័ត៌មានថ្មីៗ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
» 
ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ
» 
ចំនួនអ្នកទស្សនាខែនេះ
១១៥៥
» 
ចំនួនអ្នកទស្សនាខែមុន
» 
ចំនួនអ្នកទស្សនាទាំងអស់
១១៨៥៧៦