ក្រុម​ប្រឹក្សាសង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ក.ស.វ.)
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL COUNCIL (ECOSOCC)
កិច្ចប្រជុំជំនាញបច្ចេកទេសលើសេចក្ដីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើត ការរំលាយចោល និងការកំណត់តួនាទីនិងភារកិច្ច
ប្រកាសលេខ ៦០៧៖ និតិវិធី និងបែបបទស្តីពីការបង្កើតរោងចក្រសិប្បកម្ម
ទិន្នន័យដំបូង
ថ្ងៃទទួល
: 2012-12-03
ថ្ងៃបញ្ចប់
: 2013-05-10
លេខរៀង
: 000037
សេចក្តីព្រៀង
: 000037
ស្ថានភាព
: សម្រេច
ឈ្មោះ​​
: ប្រកាសលេខ ៦០៧៖ និតិវិធី និងបែបបទស្តីពីការបង្កើតរោងចក្រសិប្បកម្ម
ប្រភេទ
: ប្រកាស
អធិប្បាយ
:

ប្រកាស​នេះ​មាន​គោលបំណង​ដើម្បី​សម្រួល​ការ​បង្កើត​រោងចក្រ​និង​សិប្បកម្ម​ព្រមទាំង​ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​ផល​ប៉ះពាល់​នៃ​រោងចក្រ​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​និង​សិប្បកម្ម​នេះ​។

ប្រកាស​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​រោងចក្រ​និង​សិប្បកម្ម​ទាំង​អស់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដើម្បី​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​ការ​អនុញ្ញាត​ពី​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​រ៉ែ​និង​ថាមពល (MIME​) ឬ​នាយកដ្ឋាន​រាជ​ធានី / ខេត្ត​ឧស្សាហ​កម្ម​រ៉ែ​និង​ថាមពល (DPMIME​) មុន​ពេល​ការ​ចាប់​ផ្តើ​ម​ប្រតិបត្តិការ​របស់​ខ្លួន​។ ម្ចាស់​នៃ​រោងចក្រ​និង​សិប្បកម្ម​ត្រូវ​បាន​ទាមទារ​ដើម្បី​ផ្តល់​នូវ​របាយ​ការណ៍​ទៅ​ក្រសួង​ដើម្បី​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​។ ប្រកាស​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​នីតិបុគ្គល​ឬ​មនុស្ស​ធម្មជាតិ​បំពេញ​តាម​តម្រូវ​ការ​នៃ​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​រ៉ែ​និង​ថាមពល​ដូច​ខាងក្រោម​:
·​រៀបចំ​រោងចក្រ​និង​សិប្បកម្ម​ក្នុង comformity ទៅ​នឹង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់គ្រង​រោងចក្រ​និង​សិប្បកម្ម​នេះ
·​កំណត់​រដ្ឋធានី​នៃ​រោងចក្រ​សិប្បកម្ម​និង​ខ្នាត​ផលិតកម្ម​នេះ
·​ចង្អុល​បង្ហាញ​ពី​ខ្សែ​សង្វាក់​ផលិតកម្ម​របស់​រោងចក្រ handicafts​-
·​អនុវត្ត​តាម​តម្រូវ​ការ​ផ្នែក​បច្ចេកទេស​ដើម្បី​ធានា​បាន​នូវ​ផលិតផល​ដែល​មាន​គុណភាព​មួយ​នៃ​សិប្បកម្ម​រោងចក្រ​ផលិត​ផលិត​ផល​ក្លែង​ក្លាយ​​​ជៀសវាង​ការ​ខូច​ខាត​ដល់​បរិស្ថាន​ឬ​ការ​នេះ​។
·​រៀបចំ​ចោល​លើស​ពី​ឬ​គីមី​កាកសំណល់​ដោយ​ប្រើ​ប​ច្ចេ​ក​ទេស​សមស្រប​។
§​បទ​ប្ប​ញ្ញ​ត្តិ​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ហៅ​ថា​ជា​ជម្រើស​ដំបូង​នៅ​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​ទាំង​មូល​នៃ​ការ​វាយ​តំលៃ​បឋម​។

មន្រ្តីទំនាក់ទំនងនៃក្រសួង
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
ឈ្មោះមន្រ្តីទី ១
: លោកជំទាវ យ៉ែម កាន់នីកា
មុខងារមន្រ្តីទី ១
: ប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម នៃក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងជាប្រធានផ្នែក RIA
លេខទូរស័ព្ទមន្រ្តីទី ១
: 012-850-856
អ៊ីម៉ែល​ ១
: kannikayem@yahoo.com
ឈ្មោះមន្រ្តីទី ២
: លោក សួ ប៉ុណ្ណារិទ្ធ
មុខងារមន្រ្តីទី ២
: អនុប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម នៃក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងជាអនុប្រធានផ្នែក RIA
លេខទូរស័ព្ទមន្រ្តីទី ២
: 012-654-078
អ៊ីម៉ែល ២
: narithsour@list.ru
មន្រ្តីទំនាក់ទំនងផ្នែកការិយាល័យវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត (ORIA)
ឈ្មោះមន្រ្តី
: លោក ឈិត រតនៈ
មុខងារមន្រ្តី
: អនុប្រធានផ្នែក ក.ស.វ. និងជាសមាជិកផ្នែកRIA
លេខទូរស័ព្ទមន្រ្តី
: 081-444-412
អ៊ីម៉ែល
: ch_rotanak77@yahoo.com
វិភាគ
១​. ចំណោទបញ្ហា
ល្អ
មានគ្រប់គ្រាន់អំពីបញ្ហាពដែលមានស្រាប់ជាមួយនឹងការគាំទ្រដល់ភស្តុតាងនិងស្ថិតិ។
២. គោលបំណង
ល្អ
គោលបំណងនេះគឺទំនងជាត្រូវបានសម្រេចបាននិងអាចវាស់បានដែលនេះជាលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជាគោលបំណងល្អបូកវាគឺជាការមិនទូលំទូលាយពេកឬតូចចង្អៀត, ដែលបានធ្វើឱ្យជម្រើសការជំនួសដែលអាចធ្វើបាន។
៣. ការជ្រើសរើស
ល្អ
៤. ឥទ្ធិពល
ល្អ
៥. ការពិគ្រោះយោបល់
ល្អ
៦. ចំណោទបញ្ហា
ល្អ
៧. ការអនុវត្តិន៍
ល្អ
សង្ខេប