ក្រុម​ប្រឹក្សាសង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ក.ស.វ.)
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL COUNCIL (ECOSOCC)
កិច្ចប្រជុំជំនាញបច្ចេកទេសលើសេចក្ដីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើត ការរំលាយចោល និងការកំណត់តួនាទីនិងភារកិច្ច
សេចក្តីព្រាងប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត
ទិន្នន័យដំបូង
ថ្ងៃទទួល
: 2013-05-24
ថ្ងៃបញ្ចប់
: 0000-00-00
លេខរៀង
: 000041
សេចក្តីព្រៀង
: 000041
ស្ថានភាព
: កំពុងបន្ដ
ឈ្មោះ​​
: សេចក្តីព្រាងប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត
ប្រភេទ
: ប្រកាស
អធិប្បាយ
:

ប្រកាសនេះមានគោលបំណងដើម្បីលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការវិនិយោគការចល័ត sevices ផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដើម្បីធ្វើឱ្យសំណុំបែបបទទាំងអស់របស់ភ្នាក់ងារផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតផ្គត់ផ្គង់ទឹកដើម្បីបំពេញតាមការដែលមានគុណភាពស្តង់ដា។
ដើម្បីលើកទឹកចិត្តវិនិយោគិនសម្រាប់វិស័យនេះ, នាយកដ្ឋានទឹកស្អាតនៃប្រភេទ MIME បានណែនាំសុពលភាពបានយូររបស់អាជ្ញាបណ្ណព្រមទាំងដំណើរការប្រកបដោយតម្លាភាពបន្ថែមទៀតនៃការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណនេះរួមទាំងដំណើរការដេញថ្លៃ, ការជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមុនពេលការអនុម័តសំណើបែបនេះ (ជៀសវាងជម្លោះដីធ្លី) ។
ប្រកាសនេះត្រូវបានគេប្រៀបធៀបទៅនឹងជម្រើសមួយផ្សេងទៀត, ដែលជាការស្ដាវរ៉ុស Quo ដើម្បីវាយតម្លៃតុល្យភាពរវាងការចំណាយនិងអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនត្រូវបានប្រកាសចេញ។ និងមានភាពរីកចំរើននៃលទ្ធផលនៃការចូលនេះបានបង្ហាញថាការប្រកាសនេះគឺជាជម្រើសចំណូលចិត្តថ្វីបើទំហំចំណាយរបស់ខ្លួនគឺខ្ពស់ជាងស្ថានភាពដូចដែលវាបានមានកម្រិតធំនៃផលប្រយោជន៍។

មន្រ្តីទំនាក់ទំនងនៃក្រសួង
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
ឈ្មោះមន្រ្តីទី ១
: លោកជំទាវ យ៉ែម កាន់នីកា
មុខងារមន្រ្តីទី ១
: ប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម នៃក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងជាប្រធានផ្នែក RIA
លេខទូរស័ព្ទមន្រ្តីទី ១
: 012-850-856
អ៊ីម៉ែល​ ១
: kannikayem@yahoo.com
ឈ្មោះមន្រ្តីទី ២
: លោក សួ ប៉ុណ្ណារិទ្ធ
មុខងារមន្រ្តីទី ២
: អនុប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម នៃក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងជាអនុប្រធានផ្នែក RIA
លេខទូរស័ព្ទមន្រ្តីទី ២
: 012-654-078
អ៊ីម៉ែល ២
: narithsour@list.ru
មន្រ្តីទំនាក់ទំនងផ្នែកការិយាល័យវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត (ORIA)
ឈ្មោះមន្រ្តី
: លោក សំ សំណាង
មុខងារមន្រ្តី
: អនុប្រធានផ្នែក ក.ស.វ. និងជាសមាជិកផ្នែកRIA
លេខទូរស័ព្ទមន្រ្តី
: 077-644-095
អ៊ីម៉ែល
: Somnangs001@gmail.com
វិភាគ
១​. ចំណោទបញ្ហា
ល្អ
ទិន្នន័យបានយ៉ាងច្រើនបានបង្ហាញថាបញ្ហាដែលកើតមានឡើង។
២. គោលបំណង
ល្អ
គោលបំណងនេះគឺច្បាស់លាស់វាស់វែងបានអាចសម្រេចបានហើយវាមិនអនុញ្ញាតឱ្យយើងពិចារណាអំពីជម្រើសផ្សេង។
៣. ការជ្រើសរើស
មធ្យម
សំណើរនេះត្រូវបានគេប្រៀបធៀបទៅនឹងជម្រើសមួយដែលមានស្ថានភាពនេះ។ ហេតុនេះហើយបានជាប្រយោជន៍នៃសំណើរដែលមើលទៅលេចធ្លោដល់អ្នកអាន។
៤. ឥទ្ធិពល
ល្អ
៥. ការពិគ្រោះយោបល់
ល្អ
៦. ចំណោទបញ្ហា
ល្អ
៧. ការអនុវត្តិន៍
ល្អ
សង្ខេប